Alle bedrijven die met .NET werken bij jou in de buurt.
homepage vacature zoeken

.NET arbeidsmarktmonitor Zuid-Holland, juni 2014

Posted by

Situatie .NET arbeidsmarkt Zuid-Holland

Onderstaand een overzicht van het aantal voor ons bekende bedrijven waarvan wij weten dat ze met .NET werken, tegenover het aantal bedrijven met één of meerdere .NET vacatures. Vervolgens hebben we de provincie Zuid-Holland onderverdeeld in de regio’s groot Rotterdam en groot Den Haag.

.NET bedrijven vs .NET vacatures ontwikkeling afgelopen 7 kwartalen

.NET bedrijven vs .NET vacatures 30 juni 2014

Opmerkingen:

  • Het totaal aantal door ons geïdentificeerde  .NET bedrijven in Zuid-Holland kwam op 30 juni  uit op 408 (266 bedrijven in de regio groot Rotterdam en 142 bedrijven in de regio groot Den Haag).
  • Van deze 408  bedrijven telden wij 170  bedrijven die één of meerdere .NET vacatures open hebben staan (113 bedrijven in de regio groot Rotterdam en 57 bedrijven in de regio groot Den Haag).
  • Tegenover 3 maanden geleden is het aantal .NET bedrijven gestegen met 12 en daalde het aantal bedrijven met een .NET vacature met 8. Desondanks ligt het structurele tekort van 170 nog steeds net iets boven het gemiddelde van de afgelopen 4 kwartalen (168) wat aangeeft dat op jaarbasis er nog altijd sprake is van een toename.

Naast een analyse van onze eigen database aan .NET bedrijven, kijken we ook iedere week naar het aantal .NET vacatures op de verschillende jobboards voor de regio Zuid-Holland.  Vervolgens maken we hier een maandelijks gemiddelde index van:

.NET vacature index afgelopen 12 maanden

Opmerkingen:

  • Niet alleen vanuit de analyse van onze eigen database zien we een lichte afname van het aantal .NET vacatures tegenover 3 maanden geleden, maar ook op de vacaturesites zien we dat de groei van de afgelopen maanden stagneert. Kijkend naar het voortschrijdende gemiddelde over een periode van 3 maanden dan zien we dat de groei in het afgelopen kwartaal geheel is afgenomen en zelfs is omgeslagen in een lichte daling van het aantal .NET vacatures op de verschillende vacaturesites. Desalniettemin is er nog steeds sprake van een stijging van maar liefst 25% over de afgelopen 11 maanden.

Conclusie:

Kijkend naar bovenstaande cijfers lijkt het erop dat de groei in het aantal .NET vacatures het afgelopen kwartaal wat aan het afvlakken is. Desondanks is er op jaarbasis nog steeds sprake van een sterke toename in de vraag naar .NET specialisten. Ondanks dat wij als Blaak Selectie maar één deel van de markt bedienen merken we dat er veel meer reuring is in de .NET arbeidsmarkt dan 1 jaar geleden. Dit merken we bijvoorbeeld in een toename van het aantal sollicitanten en vacatures die we binnen krijgen,  de feedback die we krijgen uit het dagelijkse contact met klanten en .NET developers en ook een toename van het verdwijnen en verschijnen van .NET functies op de verschillende website van .NET bedrijven. Mede wanneer het economische herstel blijft aanhouden verwachten wij ook dat de vraag op de langere termijn naar .NET developers verder zal toenemen.

Technieken

Zoals ieder kwartaal hebben we ook deze keer weer gekeken naar de wensen en eisen (buiten de softskills) die wij tegenkwamen in verschillende .NET vacatures van 170 (100%) bedrijven op 30 juni 2014. Onderstaand het resultaat.

Overzicht technieken

Opmerkingen:

  • Bij het doorlopen van de .NET bedrijven had ik voor het eerst de indruk dat er steeds meer aparte vacatures komen voor mobile development. Ik heb hier helaas geen cijfers van bijgehouden maar ik krijg het idee dat mobile development in toenemende mate als een zelfstandige functie binnen een bedrijf gezien wordt en dat het minder als bijkomstige vaardigheid gevraagd wordt van een .NET developer. Desondanks werd er nog altijd bij 14% van alle .NET vacatures gesproken over mobile development.
  • Verder viel mij op dat VB.NET ook bij deze analyse weer wat minder terugkwam in de vacature teksten. Tegenover 15 maanden geleden is het aandeel van vacatures waarin VB.NET voorkomt bijna gehalveerd. Daarbij zaten we toevallig vorige week nog bij een klant die aangaf dat ze een tijd geleden ook de beslissing genomen hadden om alles om te zetten naar C# en hierin verder te gaan. Uiteraard is dit slechts 1 bedrijf maar samen met de bovenstaande cijfers bevestigd dit onze mening dat VB.NET steeds minder interessant aan het worden is voor de .NET-arbeidsmarkt. Ondanks dat veel ontwikkelaars het tegendeel zullen beargumenteren merken wij in de praktijk dat veel bedrijven die met C# programmeren en op zoek zijn naar een ontwikkelaar vaak VB.NET ontwikkelaars niet uitnodigen voor een gesprek. Schijnbaar bestaat er bij deze bedrijven niet het vertrouwen dat iemand met VB.NET kennis snel genoeg mee kan draaien binnen de organisatie waar met .NET C# gewerkt wordt. Dit maakt het voor VB.NET ontwikkelaars dan ook steeds lastiger om in de toekomst een geschikte baan te vinden denken wij.

Op de hoogte blijven?

Mocht je in de toekomst graag automatisch op de hoogte gehouden willen worden van onze analyse op de .NET-arbeidsmarkt, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via de home pagina.