Alle bedrijven die met .NET werken bij jou in de buurt.
homepage vacature zoeken

.NET arbeidsmarktmonitor Zuid-Holland, september 2014

Posted by

Situatie .NET arbeidsmarkt Zuid-Holland

In grafiek 1 geven we een overzicht van het aantal voor ons bekende bedrijven waarvan wij weten dat ze met .NET werken, tegenover het aantal bedrijven met één of meerdere .NET vacatures.

Grafiek 2 geeft hierbij de huidige verdeling van .NET bedrijven/.NET vacatures tussen de regio’s groot Rotterdam en groot Den Haag.

Naast een analyse vanuit onze eigen database, kijken we ook iedere week naar het aantal .NET vacatures op de verschillende jobboards voor de regio Zuid-Holland. Grafiek 3 laat hiervan de maandelijks gemiddelde index zien.

.NET bedrijven vs. .NET vacatures ontwikkeling 8 kwartalen

.NET bedrijven vs .NET vacatures 30 september 2014 .NET vacature index afgelopen 15 maanden

 Opmerkingen:

  • Het aantal voor ons bekende .NET bedrijven groeide met 4 naar 412 en kijkend naar de laatste 4 kwartalen lijkt dit aantal qua groei steeds meer af te nemen. Het feit dat er nog maar weinig .NET bedrijven bij komen die we nog niet kennen, zou erop kunnen duiden dat onze database langzaam overeenkomt met het werkelijke aantal .NET bedrijven in de regio Zuid-Holland.
  • Tegenover deze stijging in het aantal .NET bedrijven zagen we dat het aantal bedrijven met één of meerdere .NET vacatures daalde met 3 naar 167. Dit lijkt erop de duiden dat het structureel tekort weer wat aan het afnemen is of in ieder geval stabiel blijft. Ondanks deze daling ligt dit tekort altijd nog hoger dan het hoogste punt van 2013.
  • De toe en afname in het het aantal .NET vacatures op basis van onze database (grafiek 1) zien we min of meer ook terug in de .NET vacature index (grafiek 3).  In het eerste kwartaal is er sprake van een sterke stijging en vervolgens zwakt het weer wat af naar een iets lager niveau maar dit is altijd nog hoger dan in 2013.
  • Overigens is het belangrijk om op te merken dat de samenstelling en weging van de .NET vacature index met terugwerkende kracht veranderd is. Hierdoor is de index score anders dan bij de vorige monitors maar is de onderlinge verhouding tussen de maanden grotendeels hetzelfde gebleven. Voor meer uitleg zie ook .NET vacature index week 39

Conclusie:

Zowel de analyse van onze eigen database als de analyse van het aantal .NET vacatures op de jobboards wijzen op een lichte daling van de vraag naar .NET specialisten ten opzichte van het begin van het jaar.  Niet alleen zien we in grafiek 1 dat het structurele tekort iets terugloopt maar ook zien we in grafiek 3 dat er minder .NET vacatures geplaatst worden. Ondanks deze daling is de vraag naar .NET specialisten momenteel nog steeds een stuk hoger dan in 2013. In dat opzicht is er nog zeker wel vooruitgang maar helaas kunnen we niet meer spreken van een stijgende lijn die we in het begin van het jaar zagen.

Technieken & Methodieken

Zoals ieder kwartaal hebben we ook deze keer weer gekeken naar de wensen en eisen (buiten de softskills) die wij tegenkwamen in verschillende .NET vacatures van 167 (100%) bedrijven eind september 2014. Onderstaand het resultaat.

Overzicht technieken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groei front-end technieken afgelopen 8 kwartalen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen:

  • Vorige maand kreeg ik naar aanleiding van het contact met een aantal klanten steeds meer het vermoeden dat de vraag naar frontend kennis aan het toenemen is. Onze laatste analyse lijkt dit ook te bevestigen. Kijkend naar het overzicht viel het mij op dat de termen CSS, HTML, Javascript en JQuery relatief steeds meer terugkomen in .NET vacatures. Om dit te verduidelijken heb ik deze technieken in de bovenstaande grafiek neergezet. Grafiek 4 laat dan ook duidelijk zien dat er sinds juni 2013 grotendeels een stijgende lijn heeft plaatsgevonden in het aantal keren dat frontend technieken genoemd worden in .NET vacatures.
  • Toen ik deze analyse vervolgens met een .NET developer besprak wees hij mij nog op een interview met Scott Hanselman waarin Scott aangeeft dat Javascript steeds belangrijker wordt voor .NET Developers. Hiermee wijst hij echter niet zo zeer op het feit dat developers zich geheel moeten gaan richten op frontend ontwikkeling maar dat ze in staat moeten zijn om meer als full-stack ontwikkelaar te kunnen werken en backend service te maken waarbij ze deze tevens moeten kunnen ontsluiten aan de frontend. In zijn visie kun je je het beste specialiseren op een bepaalde laag maar tevens kennis opdoen van een laag erboven of eronder. Hij moedigt hiermee ontwikkelaars dan ook aan om zich qua kennis meer uit te dagen en verder te kijken. Onze analyse naar de genoemde technieken in .NET vacatures lijkt erop te wijzen dat de vraag naar dit soort ontwikkelaars ook toeneemt.

Op de hoogte blijven?

Mocht je in de toekomst graag automatisch op de hoogte gehouden willen worden van onze analyse op de .NET-arbeidsmarkt, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via de home pagina.