Alle bedrijven die met .NET werken bij jou in de buurt.
homepage vacature zoeken

.NET arbeidsmarktmonitor Zuid-Holland, maart 2015

Posted by

Situatie .NET arbeidsmarkt Zuid-Holland

Grafiek 1 geeft een overzicht van het aantal bedrijven in Zuid-Holland dat één of meerdere .NET vacatures heeft uitstaan.

Nieuwsbrief 013 Aantal bedrijven met een of meerdere .NET vacatures

Grafiek 2 geeft een beeld van het totaal aantal bedrijven dat gebruik maakt van Microsoft .NET versus het aantal bedrijven met een .NET vacature in de regio’s groot Rotterdam en groot Den Haag.

Nieuwsbrief 013 .NET Bedrijven vs. .NET vacatures

Naast een analyse vanuit onze eigen database, kijken we ook iedere week naar het aantal .NET vacatures op de verschillende jobboards voor de regio Zuid-Holland. Grafiek 3 laat hiervan de maandelijks gemiddelde index zien.

Nieuwsbrief 013 .NET vacature index

 Opmerkingen:

  • Het aantal bedrijven met een .NET vacature is ten opzichte van de telling van eind december met 10 gedaald en kwam uit op 170
  • Het grootste deel van de daling werd veroorzaakt door het wegvallen van .NET vacatures in de regio Den Haag.
  • De .NET vacature index is juist de laatste maanden weer gestegen. Waarbij het 3-maands voortschrijdend gemiddelde steeg van 120 in december vorig jaar naar 126 in maart van dit jaar.

Conclusie:

Opvallend is de daling van het aantal bedrijven met een .NET vacature tegenover een stijging van het aantal .NET vacatures op de verschillende jobboards. Een verklaring zou kunnen liggen in het feit dat de meting van het aantal bedrijven met een .NET vacature 1x per kwartaal plaatsvindt en dus afhankelijk is van een moment opname, terwijl het aantal .NET vacatures op de jobboards iedere week wordt geteld. Wanneer we dan ook kijken naar het voortschrijdend gemiddelde (de rode lijn in grafiek 1), dan zien we dat er geen sprake is van een daling maar dat het aantal bedrijven met een .NET vacature de afgelopen 3 maanden stabiel is gebleven rond de 172.

Aan de andere kant, zou dit verschil mogelijk verklaard kunnen worden door een toegenomen urgentie of vertrouwen vanuit de markt om nieuw personeel aan te nemen. Doordat bedrijven meer urgentie voelen om iemand aan te nemen of meer vertrouwen hebben in de toekomst (door bijvoorbeeld een  toename in hun bedrijfsactiviteiten) zullen ze eerder bereidt zijn te investeren in de aankoop van vacatures op jobboards of het uitbesteden bij recruitment bedrijven (die vervolgens vacatures plaatsen). Met andere woorden, ondanks dat het aantal bedrijven dat op zoek is naar een .NET developer niet toegenomen is, zou het wel zo kunnen zijn dat de bedrijven die zoeken meer redenen hebben om dit via externe kanalen te doen.

Technieken & Methodieken

Zoals ieder kwartaal kijken we ook naar de wensen en eisen (buiten de softskills) die wij tegenkomen in de verschillende .NET vacatures bij de 170 bedrijven die eind maart aangaven een .NET specialist te zoeken. Onderstaand het resultaat.

Nieuwsbrief 013 overzicht techieken

Opmerkingen:

  • Nieuw is Xamarin. Met enige verbazing zag ik dat deze slechts in 1 vacature genoemd werd.
  • Zoals ik al eens eerder aangegeven heb (zie arbeidsmonitor van september 2014), is het opvallend hoe de vraag naar frontend technieken (met name CSS, HTML, JavaScript en jQuery) blijft toenemen.

Op de hoogte blijven?

Mocht je in de toekomst graag automatisch op de hoogte gehouden willen worden van onze analyse op de .NET-arbeidsmarkt, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via deze link.

Of wil je graag ook op de hoogte blijven van onze nieuwste .NET vacatures? Dan kun je je hiervoor inschrijven via deze link.