Alle bedrijven die met .NET werken bij jou in de buurt.
homepage vacature zoeken

.NET arbeidsmarktmonitor Zuid-Holland, december 2014

Posted by

Situatie .NET arbeidsmarkt Zuid-Holland

In grafiek 1 een overzicht van het aantal voor ons bekende bedrijven die met .NET werken, tegenover het aantal bedrijven met één of meerdere .NET vacatures.

Grafiek 2 geeft hierbij de huidige verdeling van .NET bedrijven/.NET vacatures tussen de regio’s groot Rotterdam en groot Den Haag.

Naast een analyse vanuit onze eigen database, kijken we ook iedere week naar het aantal .NET vacatures op de verschillende jobboards voor de regio Zuid-Holland. Grafiek 3 laat hiervan de maandelijks gemiddelde index zien.

.NET bedrijven vs .NET vacatures 9 kwartalen

 

.NET bedrijven vs .NET vacatures dec'14

 

.NET-vacature index over de afgelopen 18 maanden

Opmerkingen:

  • Het structureel tekort (zie grafiek 1, licht blauwe lijn) is bij onze laatste meting weer redelijk sterk gestegen tegenover de daling die we juni en september van 2014 zagen.
  • In lijn met de stijging van het structureel tekort zien we ook een stijging in het aantal .NET vacatures op de verschillende jobboards wanneer we naar het 3-maandsvoortschrijdendgemiddelde kijken van het laatste kwartaal van 2014.

Conclusie:

Ook al zijn de stijgingen niet spectaculair, toch kunnen we op basis het bovenstaande zeggen dat de .NET arbeidsmarkt er in 2014 een stuk beter voorstond dan in 2013. Zowel uit het structureel tekort als het aantal .NET vacatures op de verschillende jobboards blijkt dat er meer vraag is naar .NET developers en dat de urgentie om .NET vacatures in te vullen is toegenomen.

Wanneer we naar het gemiddelde kijken van het structurele tekort over 2013 zien we dat dit op 163,3 bedrijven lag die aangaven iemand met .NET kennis te zoeken. Het gemiddelde over 2014 lag op 173,8. Dit betekent dat het aantal bedrijven dat in 2014 aangaf iemand met .NET kennis te zoeken 6,4% hoger lag dan in 2013.

Met betrekking tot de .NET vacature index kunnen we helaas nog geen volledig jaar met elkaar vergelijken. Wel kunnen we de tweede helft van 2013 vergelijken met de tweede helft van 2014. In de laatste 6 maanden van 2013 stond de index gemiddeld op 97,7. Over dezelfde periode van 2014 stond de index op 116,8. Dit betekent een stijging van 19,5% op jaarbasis.

Dat de groei van vacatures op de jobboards niet precies overeenkomt met de analyse op basis van onze eigen database, ligt onder meer in het feit dat een vacature van een bepaald bedrijf vaak ook door meerdere recruiters gepost worden op verschillende jobboards. Daarbij is het zo dat vacatures pas op jobboards geplaatst worden wanneer de urgentie stijgt bij bedrijven om een bepaalde vacatures in te vullen. Tenslotte is een jobboard een medium waarvoor betaald moeten worden (direct of via een recruiter). Zo zien we dat lang niet alle vacatures die bedrijven op hun eigen website hebben staan ook op een jobboard worden geplaatst. Zoals in eerdere nieuwsbrieven aangegeven is de vacature index niet alleen een indicator voor het aantal vacatures maar ook een die aangeeft hoe urgent bedrijven op zoek zijn naar .NET developers.

Technieken & Methodieken

Zoals ieder kwartaal hebben we ook deze keer weer gekeken naar de wensen en eisen (buiten de softskills) die wij tegenkwamen in verschillende .NET vacatures van 180 (100%) bedrijven eind december 2014. Onderstaand het resultaat.

Overzicht technieken dec'14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen:

  • Ditmaal heb ik ook Test Driven Development (TDD), Knockout js, Angular js, Bootstrap en DevExpres meegenomen in de analyse.
  • Opvallend vond ik zelf de afname van de term ASP.NET in vacatures (van gemiddeld 56% naar 51% de laatste keer). Dit terwijl het mijn verwachting is dat er juist meer vraag zal ontstaan naar web gerelateerde applicaties. Maar wellicht is deze lage score incidenteel en zien we bij volgende metingen dat dit weer omhoog gaat.

Op de hoogte blijven?

Mocht je in de toekomst graag automatisch op de hoogte gehouden willen worden van onze analyse op de .NET-arbeidsmarkt, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via deze link.

Of wil je graag ook op de hoogte blijven van onze nieuwste .NET vacatures? Dan kun je je hiervoor inschrijven via deze link.