Alle bedrijven die met .NET werken bij jou in de buurt.
homepage vacature zoeken

Economisch klimaat lijkt ook de .NET arbeidsmarkt te raken

Posted by

Met Blaak Selectie richten we ons volledig op het vinden van .NET banen voor .NET specialisten voor de regio Zuid-Holland. We zijn dus continue bezig met het in kaart brengen van bedrijven die met .NET werken. Sinds oktober 2011 tellen we regelmatig het aantal bedrijven die aangeven op zoek te zijn naar iemand met .NET kennis. Zodoende proberen we een beeld te schetsen van verandering in de vraag naar .NET specialisten in Zuid-Holland.

Op 10 mei (2012) telden we in totaal 164 bedrijven in Zuid-Holland die aangaven op zoek te zijn naar iemand met .NET kennis (via hun website of een vacature site). Met in totaal 301 bedrijven die bij ons bekend staan als bedrijven die .NET gebruiken, komt dit neer op 54% van de bedrijven. Ondanks dat dit cijfer overeenkomt met het gemiddelde van de afgelopen 8 maanden, merken we in toenemende mate toch dat ook de .NET arbeidsmarkt te maken heeft met een verslechterend economisch klimaat.

Voor ons werk lopen we namelijk een aantal keer per maand alle bedrijven na waarvan we weten dat ze met .NET werken. Bij deze zoektocht naar een .NET baan voor een .NET ontwikkelaar ervaren wij de laatste tijd duidelijk dat de urgentie voor het vinden van een .NET ontwikkelaar bij veel bedrijven is afgenomen en dat de eisen voor een nieuwe werknemer een stuk strenger zijn geworden. Zo komen we regelmatig vacatures tegen zonder dat het bedrijf ook echt op zoek blijkt te zijn. Als reden geven deze bedrijven onder meer aan dat ze eigenlijk niemand meer zoeken maar mogelijk nog wel open staan voor de ideale kandidaat of dat ze in het verleden zoveel moeite hebben gehad met het vinden van een .NET ontwikkelaar dat ze voor alle zekerheid de vacature maar online houden. Maar de echte urgentie, zoals we die het afgelopen jaar ervaren hebben, is een stuk minder geworden.

Daarbij merken we ook dat de eisen voor een .NET ontwikkelaar hoger liggen dan vorig jaar. Waar we vorig jaar nog regelmatig mensen aan een baan konden helpen die niet helemaal aan het ideaal plaatje voldeden, lijkt het erop dat bedrijven steeds strenger in hun eisen zijn geworden. Ook merken we een duidelijke verschuiving naar een toenemende vraag van senior .NET ontwikkelaars. Hierbij geven bedrijven bij ons aan dat ze minder bereid zijn om te investeren in beginnende ontwikkelaars en graag zien dat hun nieuwe werknemer zo snel mogelijk productief is. Met name bij detacheerders zien we deze beweging. De vraag naar nieuwe werknemers bestaat nog wel maar hierbij zien we dat een aantal van deze bedrijven veel meer let op de directe inzetbaarheid van nieuwe werknemers.

Wat verder opvalt is dat die bedrijven die nog wel op zoek zijn naar een junior .NET ontwikkelaar, steeds meer een HBO opleiding als voorwaarde stellen. Ondanks dat we vorig jaar nog regelmatig bedrijven konden interesseren voor mensen met een lagere opleiding, lijkt dit jaar bij veel organisaties een HBO opleiding een minimum eis te zijn geworden.

Deze afname in urgentie, gekoppeld met hogere eisen bij werkgevers, zorgen ervoor dat sommige .NET ontwikkelaars (en met name junior .NET ontwikkelaars) ervaren dat het moeilijker is geworden om een (nieuwe) .NET baan te vinden. Echter, met 54% van de bedrijven die aangeven op zoek te zijn naar een .NET ontwikkelaar in Zuid-Holland, is er zonder twijfel nog steeds sprake van een groot tekort aan .NET ontwikkelaars. Zeker in verhouding met andere sectoren kan gesteld worden dat, ondanks de huidige economische omstandigheden, de .NET arbeidsmarkt zeer sterk blijft.